Cập nhật tình hình  dịch COVID-19 ngày 17/5, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 16/5 đến 16 giờ ngày 17/5, cả nước ghi nhận 2.043 ca mắc, tăng nhẹ so với những ngày trước đó.