spot_img
28 C
Vietnam
Thứ Bảy,20 Tháng Tư
spot_img

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

Từ 1/1/2024, Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí…

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí

Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung tên Điều và các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 như sau:

Điều 3. Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí

Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh; nộp phí, lệ phí cho tổ chức thu hoặc Kho bạc Nhà nước bằng các hình thức: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể hình thức nộp, kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp.

Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024

Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Trong đó, về phương thức tính, nộp phí sử dụng đường bộ, đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an), Nghị định quy định đối với xe ô tô kiểm định lần đầu, thời điểm tính phí sử dụng đường bộ tính từ ngày phương tiện được cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Đối với xe ô tô cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu từ tổ chức sang cá nhân (và ngược lại) thì mức thu phí tính từ ngày chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký mới của xe ô tô.

Phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của xe ô tô. Đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh, tự chủ trong cơ sở y tế

Từ ngày 1/1, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cho phép cơ sở y tế được tự chủ về tổ chức và nhân sự, phát triển các hoạt động chuyên môn phục vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện được quyết định mức thu dịch vụ, hàng hóa liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp do Nhà nước định giá.

Bệnh viện cũng được quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án khám chữa bệnh; được quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không vượt quá giá do Bộ trưởng Y tế quy định, trừ giá dịch vụ theo yêu cầu và giá hình thành từ hoạt động hợp tác công tư.

Về giá dịch vụ khám bệnh, Bộ trưởng Y tế phối hợp Bộ trưởng Tài chính quy định phương pháp định giá với dịch vụ khám, chữa bệnh. Bộ trưởng Y tế quy định giá dịch vụ thuộc danh mục Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán, giá dịch vụ do ngân sách nhà nước thanh toán, giá dịch vụ không phải do BHYT thanh toán cũng không phải dịch vụ theo yêu cầu.

HĐND cấp tỉnh quy định giá khám chữa bệnh với bệnh viện trên địa bàn, nhưng không vượt khung giá của Bộ Y tế. Bệnh viện công lập áp dụng giá với người không có thẻ BHYT dùng dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ BHYT chi trả mà không phải loại hình theo yêu cầu. Bệnh viện cũng được tự quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu nhưng phải kê khai.

So với Luật Khám, chữa bệnh hiện hành, Luật sửa đổi chỉ rõ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh như chi phí nhân công, thuốc, hóa chất, khấu hao thiết bị y tế, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế… Như vậy, quy định mới sẽ giải quyết được vấn đề tính đúng tính đủ giá khám chữa bệnh mà nhiều bệnh viện phản ánh là lạc hậu, chưa tính đủ 7 yếu tố cấu thành thời gian qua.

Cho phép đấu thầu tập trung thuốc hiếm

Từ ngày 1/1, Luật Đấu thầu (sửa đổi) bổ sung quy định có thể mua sắm tập trung với thuốc hiếm, thuốc cần mua số lượng ít, nhằm bảo đảm khả thi trong đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp.

Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục tập trung nếu đáp ứng điều kiện được áp dụng hình thức đàm phán giá. Luật cũng bổ sung quy định nhiều cơ quan, tổ chức có nhu cầu mua sắm cùng loại có thể gộp thành gói thầu để một cơ quan mua sắm tập trung. Mua sắm tập trung phải qua đấu thầu rộng rãi. Hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng cần mua để phòng, chống dịch bệnh, được chỉ định thầu.

Luật cũng bổ sung quy định cho bệnh viện có thể lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Bên trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp hóa chất, thiết bị y tế, nhưng chỉ được chuyển giao quyền sử dụng, không được chuyển giao quyền sở hữu thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh. Thời hạn thực hiện sẽ theo hợp đồng, nhưng không quá 5 năm.

Đây là phương thức mới được đưa vào luật để khắc phục hạn chế trong mua hóa chất gắn với “máy đặt, máy mượn”. Ngoài ra, thời hạn áp dụng 5 năm là phù hợp với thực tiễn, đủ để chuyển sang hình thức khác công khai, minh bạch hơn.

Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Từ ngày 1/1, Việt Nam áp thuế tối thiểu toàn cầu, Quốc hội giao Chính phủ năm sau nghiên cứu lập quỹ hỗ trợ đầu tư lĩnh vực công nghệ cao. Thuế tối thiểu toàn cầu là thỏa thuận của các nước G7 vào tháng 6/2021 để chống lại các tập đoàn đa quốc gia chuyển lợi nhuận sang nước có thuế suất thấp nhằm tránh thuế.

Thuế suất sẽ áp dụng là 15% với doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 800 triệu USD) trở lên trong hai năm của 4 năm liền kề nhất. Các nhà đầu tư thuộc diện chịu thuế sẽ phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.

Ngân sách ước tính sẽ thu được 14.600 tỷ đồng khi 122 tập đoàn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nộp thuế này, theo rà soát của cơ quan thuế. Tuy nhiên, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp lợi ích doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, có thuế suất thực tế thấp hơn 15%. Tức là ưu đãi về thuế của Việt Nam dành cho doanh nghiệp ngoại sẽ không còn tác dụng nên có thể ảnh hưởng tới môi trường đầu tư.

TP. HCM thu phí lòng đường, vỉa hè

Từ ngày 1/1, theo Nghị quyết 15/2023 của HĐND, TP. HCM thu phí trông giữ xe 50.000-350.000 đồng/m2 mỗi tháng và mức thu phí cho các hoạt động khác 20.000-100.000 đồng/m2 mỗi tháng tùy theo khu vực. Nếu sử dụng lòng đường, hè phố dưới 15 ngày trong một tháng tính nửa tháng; từ 15 ngày trở lên trong một tháng sẽ tính một tháng.

Mức phí được áp dụng theo giá đất bình quân tại 5 khu vực (mỗi khu vực sẽ có tuyến đường trung tâm và các tuyến còn lại). Khu vực 1 gồm các quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, Khu A – khu đô thị mới Nam thành phố, khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu vực 2 gồm quận 2 (nay thuộc thành phố Thủ Đức, trừ khu đô thị mới Thủ Thiêm), quận 6, quận 7 (trừ Khu A – khu Đô thị mới Nam thành phố), quận 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân.

Khu vực 3 gồm quận 8, quận 9 (nay thuộc thành phố Thủ Đức), quận 12, quận Thủ Đức (nay thuộc TP Thủ Đức), Tân Phú, Gò Vấp. Khu vực 4 gồm các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi. Khu vực 5 gồm huyện Cần Giờ.

Nghi Vân 

Theo PNS, VNE

BN 2 jpeg

Xem thêm:

Doanh nghiệp có được tùy ý trừ lương người lao động?

Chính thức bỏ quê quán, vân tay trên thẻ căn cước

Từ 1/12/2023, chuyển khoản từ 500 triệu bắt buộc phải báo cáo

Tân Thế Kỷ Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực

Xem thêm

- Quảng cáo -spot_img

Xem nhiều