spot_img
15 C
Vietnam
Thứ Tư,28 Tháng Hai
spot_img

Đến lúc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thành Doanh nghiệp

Tân Thế Kỷ – Theo Bộ Nội Vụ, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia ( A0) đã đáp ứng đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cùng các văn bản hướng dẫn thi thành khác.

chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thành Doanh nghiệp | Tân Thế Kỷ
Theo Bộ Nội vụ, đã đủ điều kiện chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thành Doanh nghiệp

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản gửi Thủ tướng góp ý về việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương.

Theo Bộ Nội vụ, việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương là phù hợp với các chủ trương hiện nay. Đặc biệt là Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia…

Về cơ sở pháp lý, Bộ Nội Vụ viện dẫn theo Luật Điện lực, thì hoạt động điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ do Nhà nước độc quyền quản lý. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giao Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu là phù hợp và tạo điều kiện doanh nghiệp này tham gia thị trường.

Ngoài ra, Bộ Nội Vụ cũng căn cứ Quyết định số 168 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN cũng nêu rõ, A0 sẽ được chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN.

Từ những cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, A0 đã đáp ứng đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cùng các văn bản hướng dẫn thi thành.

Theo bà Trà, trung tâm này có thể hoạt động độc lập về nhân sự, pháp lý, tài chính, không chung lợi ích với bên bán điện và bên mua điện, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2021-2025.

Phải vận hành theo mô hình doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đồng tình với việc tách A0 từ EVN sang Bộ Công Thương, nhưng cần hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Mô hình này có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện được ngay.

Về phương án đề xuất của Bộ Công Thương về việc chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho rằng việc A0 hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ có điều kiện thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện quốc gia; phù hợp với cơ chế điều hành giá, phí.

Vì vậy, nếu chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ rất khó thực hiện được yêu cầu trên. Chưa kể, việc chuyển đổi này sẽ vướng rất nhiều các văn bản pháp lý như tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đấu thầu đặt hàng, quản lý giá phí…).

Khi đó, A0 cũng sẽ không tách bạch chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước, cũng như chưa đáp ứng được lộ trình phát triển.

BN 3 jpeg 3

Vũ Nam tổng hợp.

Sắp xếp, sáp nhập lại đơn vị hành chính cấp Huyện, Xã giai đoạn 2023-2030

Cựu Giám Đốc sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh: từng được ‘chúc tết bằng cả vali tiền’

Chấn thương khi tham dự khoá tu mùa hè

Tân Thế Kỷ *Truyền Thống – Nhân Văn – Trung Thực*

Xem thêm

- Quảng cáo -spot_img

Xem nhiều